لوله بدون درز

لوله بدون درز

لوله بدون درز A106  Gr.B / A53 Gr.B  /ASTM B.3610 . PSL2 PSL1

از سایز  "1/2 الی "24  .SCH 40 . SCH80.SCH XXS  پتروشیمی .پالایشگاهی 

تماس
تگ ها

tranlate.Similar_goods

: شبکه های اجتماعی