بسته بندی کالا

امروزه در دنیای تجارت علم و اگهی از شرایط بسته بندی صحیح و استاندارد کالا جهت جلوگیری از آسیبهای زمان حمل و بارگیری و تخلیه مزییتی به شمار می اید که ما آن را به خوبی آموخته و در مراحل زیر به کار میبندیم :

1:شماره دقیق اقلام و نسب پلاک شناسایی ودرج نوع کالا. شماره درخواست و بسته بندی اولیه 

2: بسته بندی در صندوق های چوبی و عایق گزاری مناسب  جهت جلوگیری از صدمات نقل و انتقال 

3: درج شماره آیتم کالا و تعداد هر یک از بسته ویا صندوق ها جهت ردیابی و مفقود شدن آیتم های تحویلی.

4: ارائه پکینگ لیست تحویلی و کلیه مدارک مرتبط  به همرا بارنامه رسمی و پیگیری های زمانی تا صدور قبض انبار نهایی