واردات و بازرگانی

تجربیات سالیان بعد از جنگ تحمیلی و شروع تحریمهای کشور های صنعتی مارا مصمم ساخت که با تاسیس دفاتر بازرگانی خود در سالهای 2006 و 2005 با همین نام در کشورهای مالزی و تایلند  و برقرار نمودن ارتباطی تنگاتنگ با معتبر ترین تولید کنندگان در کشور های چین ، کره ، تایوان ، ژاپن و برخی از نمایندگی شرکتهای اروپای امادگی ارائه پیش فاکتور های غیر ریالی و تامین کالا از درب کارخانه و ارسال مستقیم به انبار پروژه بدون هیچ واسطه را داشته باشیم .